There were originally two distinct Germanic forms, *furai and *furi, which functionally merged in most Germanic languages, including Dutch.Zo konden bedrijven of projecten aan goedkope en door de lokale overheid gegarandeerde financiering komen.(Voordat het examen begon, hadden we alle boeken gelezen.) (5b) We hadden alle boeken voor het examen gelezen.

366; Vraagbaak Nederlands (2001),.Koorddansen tussen schuldafbouw en groei, wel is duidelijk dat de hoeveelheid schulden enorm is gegroeid.

Noun edit voor ( genitive voore, partitive voort ) An oval ridge formed under glacier ice.Etymology 2 edit From Low German vore.